Zakat Dana Simpanan


Setelah punya ilmu tentang zakat profesi sebelumnya. Ada satu hal lagi mengenai jenis zakat yang termasuk zakat maal. Yaitu zakat dana simpanan. Uniknya, artikel ini memang termasuk asing di telinga saya. Belum begitu ngeh ternyata ada satu zakat yang harus dikeluarkan ketika sudah masuk nishab. Silahkan disimak. 🙂

Secara singkat, dana simpanan yang terdiri dari tabungan dan deposito merupakan harta simpanan yang di zakatkan menurut hukum zakat maal. Uang simpanan dan deposito dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir (pokok dan bagi hasil) bila telah mencapai nishab dan haul, yaitu telah berlalu satu tahun sejak mencapai nishab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2.5%. Dasar hukum mengeluarkan zakat dana simpanan = QS. At Taubah (9): 34

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan (khusus pada bank syariah) = Saldo akhir (Pokok + Bagi Hasil) x 2.5%

Continue reading “Zakat Dana Simpanan”

%d bloggers like this: